Högskoleutbildning inom hästområdet, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1994-04-21
Betänkande 1993/94:UbU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-05-05

Protokoll med beslut