Höjd garanterad ränta 1994-1996 för vissa bostadshus

BoUs betänkande 1993/94:BoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet