Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Taket höjs för uppskov med skatt på vinst vid försäljning av privatbostäder (SkU18)

En person som säljer en privatbostad med vinst och köper en ny bostad kan få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten. Nu har regeringen föreslagit att taket för det maximala uppskovsbeloppet höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för försäljningar av privatbostäder som görs efter den 30 juni 2020.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringen börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Taket höjs för uppskov med skatt på vinst vid försäljning av privatbostäder (SkU18)

En person som säljer en privatbostad med vinst och köper en ny bostad kan få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten. Nu har regeringen föreslagit att taket för det maximala uppskovsbeloppet höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för försäljningar av privatbostäder som görs efter den 30 juni 2020.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringen ska börja gälla den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.