Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2016

Beslut

Mindre vattenkraftverk bör få enklare tillståndsprocesser (CU13)

Reglerna för att få tillstånd till vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar bör förenklas. Regelverket för nya tillståndsprövningar ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. Det behövs även mer fokus på miljönytta.

Det anser riksdagen som gör ett tillkännagivande till regeringen. Det betyder att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram ett förslag om det här.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt som de aktuella motionerna. Förslagen handlade till exempel om skydd av brukningsvärd jordbruksmark, skydd av vattenområden och stranderosion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-03-17
Trycklov: 2016-03-22
Reservationer 7
Betänkande 2015/16:CU13

Alla beredningar i utskottet

2016-01-26, 2016-01-19

Mindre vattenkraftverk bör få enklare tillståndsprocesser (CU13)

Reglerna för att få tillstånd till vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar bör förenklas. Regelverket för nya tillståndsprövningar ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. Det behövs även mer fokus på miljönytta.

Det anser civilutskottet som vill att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Det betyder att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram ett förslag om det här.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt som de aktuella motionerna. Förslagen handlade till exempel om skydd av brukningsvärd jordbruksmark, skydd av vattenområden och stranderosion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-06
Debatt i kammaren: 2016-04-07
4

Beslut

Beslut: 2016-04-07
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksintressen och behovet av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:642 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2,

2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkande 3,

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 12,

2015/16:494 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 11,

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 4 och

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 72 0 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 13 0 6
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 175 115 0 59


2. Skyddet av brukningsvärd jordbruksmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1066 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2014/15:1351 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 1-3,

2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD),

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 22,

2015/16:294 av Betty Malmberg (M),

2015/16:496 av Kent Härstedt (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 14,

2015/16:2530 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 10 och

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

3. Skyddet av vattenområden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1971 av Emma Hult m.fl. (MP),

2015/16:1520 av Peter Persson (S) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:1594 av Emma Hult m.fl. (MP).

4. Förfarandet vid utpekandet av riksintressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 4 (C)

5. Vattenverksamheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:206 av Lars Tysklind (FP),

bifaller delvis motionerna

2014/15:604 av Lars Tysklind (FP),

2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 2,

2014/15:1092 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:1309 av Daniel Bäckström (C),

2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) yrkande 1,

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2015/16:3017 av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C) samt

avslår motionerna

2014/15:27 av Nina Lundström (FP),

2014/15:28 av Nina Lundström (FP),

2014/15:303 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 3,

2014/15:628 av Jan Lindholm (MP),

2014/15:950 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (S),

2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 1,

2014/15:1666 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:351 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2015/16:553 av Patrik Björck (S),

2015/16:720 av Jan Lindholm (MP),

2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 2-4,

2015/16:1973 av Per-Ingvar Johnsson och Göran Lindell (båda C) yrkandena 1-4,

2015/16:2287 av Lars-Axel Nordell (KD),

2015/16:2360 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 1-4,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 18,

2015/16:2398 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkandena 5-9,

2015/16:2655 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2-4 och

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (S, MP, V)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 0 93 19
M 72 0 0 12
SD 1 40 1 6
MP 4 0 15 6
C 18 0 0 4
V 1 0 17 3
L 13 0 0 6
KD 11 1 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 121 41 126 61


6. Stranderosion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:971 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2014/15:1472 av Karin Enström (M),

2015/16:313 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) och

2015/16:1654 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1-3.

7. Allmänna vattentjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1204 av Sofia Damm (KD),

2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 7,

2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 6 och

2015/16:3233 av Larry Söder (KD).

Reservation 7 (C)