Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets bet 2019/20:CU15

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 11 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-03-12
Trycklov: 2020-03-13
bet 2019/20:CU15

Alla beredningar i utskottet

2020-03-03, 2020-02-11
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer