Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.

BoUs betänkande 1996/97:BoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 1997

Beslut

Hyresgästinflytande (BoU5)

Riksdagen beslutade om ett nytt system för hyresgästinflytande vid bland annat ombyggnad. Avsikten är att stärka hyresgästernas ställning. Systemet innebär bland annat att en fastighetsägare får utföra standardhöjande åtgärder bara om de godkänts av hyresgästerna. Om dessa inte samtycker till åtgärden ska hyresvärden kunna ansöka hos hyresnämnden om tillstånd. Riksdagen beslutade även att återinföra förbudet mot flera förhandlingsordningar för ett hus. En enda förhandlingsordning ska som huvudregel omfatta samtliga lägenheter i ett hus.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1996-11-21
Justering: 1996-12-05
Betänkande 1996/97:BoU5

Alla beredningar i utskottet

1996-11-21, 1996-11-19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-02-05
4

Beslut

Beslut: 1997-02-05

Protokoll med beslut