Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

BOUs betänkande 2001/02:BOU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 januari 2002

Beslut

Hyresgäster får stärkt inflytande vid ombyggnader (BoU3)

Riksdagen beslutade om stärkt hyresgästinflytande vid ombyggnader. Om hyresvärden vill bygga om ska hyresnämnden i sin prövning väga hyresvärdens intresse av en ombyggnad mot de skäl som hyresgäster i allmänhet kan tänkas ha för att inte vilja bygga om. Hyresvärden blir skyldig att meddela hyresgästerna om en ändringsåtgärd minst två månader innan han eller hon kan söka tillstånd för ändringen. Hyresnämnden ska kunna förbjuda ändringar som planeras utan att hyresgästen har godkänt dem eller att hyresnämnden givit sitt tillstånd. En åtgärd som genomförs utan att ha blivit godkänd eller fått tillstånd ska inte kunna påverka hyressättningen förrän fem år efter det att åtgärden slutfördes. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-12-06
Justering: 2002-01-22
Trycklov: 2002-01-25
Reservationer 28
Betänkande 2001/02:BOU3

Alla beredningar i utskottet

2001-12-06

Hyresgäster får stärkt inflytande vid ombyggnader (BoU3)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om stärkt inflytande för hyresgäster vid ombyggnader. Om hyresvärden vill bygga om ska hyresnämnden i sin prövning väga hyresvärdens intresse av en ombyggnad mot de skäl som hyresgäster i allmänhet kan tänkas ha för att inte vilja bygga om. Hyresvärden blir skyldig att meddela hyresgästerna om en ändringsåtgärd minst två månader innan han eller hon kan söka tillstånd för ändringen. Hyresnämnden ska kunna förbjuda ändringar som planeras utan att hyresgästen har godkänt dem eller att hyresnämnden givit sitt tillstånd. En åtgärd som genomförs utan att ha blivit godkänd eller fått tillstånd ska inte kunna påverka hyressättningen förrän fem år efter det att åtgärden slutfördes. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-01-30
4

Beslut

Beslut: 2002-01-30
26 förslagspunkter, 4 acklamationer, 9 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. De åtgärder som hyresgästernas inflytande omfattar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo8 yrkande 1, 2001/02:Bo292 yrkande 2 och 2001/02:Bo308 yrkande 1.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m71109
c17001
fp15001
kd39003
v37006
mp0000
-2000
Totalt30313033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Formerna för hyresgästinflytandet - regeringsförslaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna del och avslår motion 2001/02:Bo6 yrkande 3 i denna del.

Reservation 2 (c)

3. Formerna för hyresgästinflytandet - hyresgästernas passivitet och svarstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo3 yrkandena 1 och 2, 2001/02: Bo4 yrkande 1 samt 2001/02:Bo7 yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (m, fp, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, fp, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123008
m07209
c17001
fp11401
kd39003
v37015
mp12004
-0200
Totalt22988131

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Formerna för hyresgästinflytande - primär förhandlingsskyldighet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 2.

Reservation 5 (v)

5. Hyresnämndens prövning - regeringsförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Bo3 yrkande 3 och 2001/02:Bo6 yrkande 3 i denna del.

Reservation 6 (m, -)
Reservation 7 (c)

6. Hyresnämndens prövning - den enskilde hyresgästens intressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 3 och 2001/02:Bo8 yrkande 2.

Reservation 8 (mp)
Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m72009
c17001
fp15001
kd39003
v03805
mp00124
-2000
Totalt267381232

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Utvärdering av de nya reglerna om hyresgästinflytande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 4.

Reservation 10 (v)

8. Ombyggnad och varsamhetsreglerna i planoch bygglagen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo6 yrkande 2 och 2001/02:Bo292 yrkande 4.

Reservation 11 (c)

9. Förbud att utföra åtgärd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna del och avslår motion 2001/02:Bo5 yrkande 1.

Reservation 12 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m72009
c17001
fp15001
kd0000
v37105
mp12004
-2000
Totalt27740032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Hyressättningssanktion - regeringsförslaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna del och avslår motion 2001/02:Bo3 yrkande 4.

Reservation 13 (m, -)

11. Hyressättningssanktion - tidsgräns m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo6 yrkande 5 och 2001/02:Bo8 yrkande 3.

Reservation 14 (c)
Reservation 15 (mp)

12. Översyn av reglerna om hyresgästinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo292 yrkande 1.

13. Handikappanpassning av bostadslägenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo8 yrkande 4.

Reservation 16 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m72009
c17001
fp15001
kd39003
v38005
mp0000
-2000
Totalt30513031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Besittningsskydd för bostadshyresgäster vid blockuthyrning - regeringsförslaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna del och avslår motion 2001/02:Bo5 yrkande 2.

Reservation 17 (kd)

15. Besittningsskydd för bostadshyresgäster vid blockhyresavtal - begreppet blockuthyrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 6.

Reservation 18 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m72009
c17001
fp15001
kd39003
v0000
mp13003
-2000
Totalt28038031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Interimistiska beslut om avflyttning då hyresrätten är förverkad

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna del och avslår motion 2001/02:Bo3 yrkande 5.

Reservation 19 (m, -)

17. Ansvaret för privata hyreshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo7 yrkande 1.

Reservation 20 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m71109
c17001
fp0000
kd39003
v38005
mp13003
-2000
Totalt30216031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Ersättningsreglerna

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna del och avslår motion 2001/02:Bo3 yrkande 6.

Reservation 21 (m, -)

19. Utredningen vid hyresnämnden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna del och avslår motion 2001/02:Bo8 yrkande 5 i denna del.

Reservation 22 (mp)

20. Hyra för mindre serviceföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A226 yrkande 10 och 2001/02: So501 yrkande 8.

Reservation 23 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m72009
c0000
fp15001
kd39003
v38005
mp13003
-2000
Totalt30117031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Förfarandet vid tvister

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo8 yrkande 5 i denna del.

Reservation 24 (mp)

22. Indexreglering m.m. i lokalhyresavtal

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo3 yrkande 7.

Reservation 25 (m, -)

23. Förtida uppsägning av lokalhyresavtal vid dödsfall

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo5 yrkande 3.

Reservation 26 (c, fp, kd)

24. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i jordabalken, 2. lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304) och 3. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder, enligt bilaga 2, i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna del.

25. Bygglovskrav för åtgärder i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 5.

Reservation 27 (c, fp, kd, v)

26. Tillgänglighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo6 yrkande 1.

Reservation 28 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m72009
c0000
fp15001
kd03804
v38005
mp13003
-2000
Totalt26255032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag