Hyresrätt m.m.

Civilutskottets bet 2012/13:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2013

Beslut

Personer som misshandlas av sin partner bör få bättre skydd mot vräkning (CU11)

Riksdagen anser att kvinnor och män som misshandlas av sin partner ska få bättre skydd mot att vräkas ur sin hyresrätt på grund av störningar och skadegörelse i samband med misshandeln. Riksdagen gav i ett tillkännagivande regeringen i uppdrag att se över frågan. Efter det bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring i hyreslagen.

Riksdagen konstaterar att den här typen av misshandel ofta sker i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse. Både skadegörelsen och de störningar som andra hyresgäster i huset utsätts för kan leda till att hyresgästerna förlorar lägenheten. I den rättsliga prövningen efter en sådan uppsägning tar rätten i många fall inte tillräcklig hänsyn till den misshandlade partnerns och eventuella barns behov av lägenheten. Man tar inte heller alltid tillräcklig hänsyn till brottsoffrets utsatta situation. Riksdagens beslut grundar sig på två motioner från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om hyresrätt från allmänna motionstiden 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2012/13:C400 yrkande 34 och 2012/13:So267 yrkandena 3 och 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-07
Justering: 2013-03-27
Betänkande publicerat: 2013-04-03
Trycklov: 2013-04-03
Reservationer 4
bet 2012/13:CU11

Alla beredningar i utskottet

2013-03-07, 2013-03-05

Personer som misshandlas av sin partner bör få bättre skydd mot vräkning (CU11)

Civilutskottet anser att kvinnor och män som misshandlas av sin partner ska få bättre skydd mot att vräkas ur sin hyresrätt på grund av störningar och skadegörelse i samband med misshandeln. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ger regeringen i uppdrag att se över frågan. Efter det bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring i hyreslagen.

Utskottet konstaterar att den här typen av misshandel ofta sker i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse. Både skadegörelsen och de störningar som andra hyresgäster i huset utsätts för kan leda till att hyresgästerna förlorar lägenheten. I den rättsliga prövningen efter en sådan uppsägning tar rätten i många fall inte tillräcklig hänsyn till den misshandlade partnerns och eventuella barns behov av lägenheten. Man tar inte heller alltid tillräcklig hänsyn till brottsoffrets utsatta situation. Utskottets förslag grundar sig på två motioner från Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om hyresrätt från allmänna motionstiden 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-11
4

Beslut

Beslut: 2013-04-11
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reformerade hyressättningsregler m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:C400 yrkandena 21 och 22.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M960011
MP19006
FP19005
C18005
SD19001
V01603
KD14005
Totalt27816055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Skyddsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 7 och 2012/13:C400 yrkande 24.

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M960011
MP21805
FP19005
C18005
SD19001
V01603
KD14005
Totalt168126055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. En misshandlads makes eller sambos besittningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 34 i denna del och
2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

4. Ombildning till bostadsrätt - detaljplanereglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 10 och 2012/13:C400 yrkande 7.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M960011
MP02005
FP19005
C18005
SD19001
V01603
KD14005
Totalt166130053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Ombildning och överlåtelser av de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens lägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 4 (V)

6. Övriga motionsförslag - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C224 av Börje Vestlund (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:C228 av Pontus Haag (M),
2012/13:C273 av Hans Rothenberg och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M),
2012/13:C297 av Christian Holm och Johan Hultberg (båda M),
2012/13:C335 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
2012/13:C349 av Jan Lindholm (MP),
2012/13:C382 av Andreas Norlén (M) yrkandena 1 och 2,
2012/13:C386 av Margareta Larsson (SD) yrkande 1,
2012/13:C388 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 6 och 15,
2012/13:C398 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S),
2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 19, 20, 23 och 34 i denna del,
2012/13:C425 av Marie Granlund och Leif Jakobsson (båda S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:C428 av Kerstin Engle m.fl. (S),
2012/13:C441 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1, 3 och 4,
2012/13:C445 av Jan Lindholm (MP),
2012/13:C446 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3 och
2012/13:So278 av Emma Henriksson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkande 2.