Hyresrätt och bostadsrätt, m.m.

BOUs betänkande 2004/05:BOU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2005

Beslut

Motioner om hyresrätt och bostadsrätt (BoU2)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2004 om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-16
Justering: 2004-12-09
Betänkande publicerat: 2005-01-11
Trycklov: 2004-12-16
Reservationer 16
Betänkande 2004/05:BOU2

Motioner om hyresrätt och bostadsrätt (BoU2)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2004 om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-01-19
4

Beslut

Beslut: 2005-01-19
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Andrahandsuthyrning - rätt till förstahandsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo225 yrkande 2 och 2004/05:Bo265 i denna del.

Reservation 1 (v, mp)

2. Andrahandsuthyrning - överhyra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo225 yrkandena 3 och 4 samt 2004/05:Bo265 i denna del.

Reservation 2 (v)

3. Andrahandsuthyrning - besittningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo277 yrkande 8.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m380017
c17005
fp38019
kd26007
v02306
mp13004
-0000
Totalt24623179

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Andrahandsuthyrning - blockuthyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo225 yrkande 7.

Reservation 4 (v)

5. Förutsättningarna för vräkning - samrådsförfarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo3 yrkande 2 och 2004/05:Bo303 yrkandena 5 och 6.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (c, kd)
Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m2401417
c01705
fp39009
kd02607
v00236
mp00143
-0000
Totalt177435178

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m038017
c10165
fp39009
kd11247
v22016
mp00143
-0000
Totalt177395578

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Hyra under uppsägningstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo280.

7. Bostadsförvaltningslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo302 yrkande 4.

Reservation 8 (m)

8. Det kollektiva förhandlingssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L336 yrkande 5, 2004/05:Bo235 yrkande 10, 2004/05:Bo301 yrkande 22 och 2004/05:Bo306 yrkande 19.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (c, kd)
Reservation 11 (fp)

9. Kooperativ hyresrätt - uppräkning av medlemsinsatser vid återbetalning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo235 yrkande 20 och 2004/05:Bo248 yrkande 2.

Reservation 12 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m038017
c01705
fp39009
kd25107
v23006
mp13013
-0000
Totalt21456178

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Ombildning till bostadsrätt - majoritetsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 14, 2004/05:Bo302 yrkandena 7 och 8, 2004/05:Bo306 yrkande 23 och 2004/05:Bo309 yrkande 2.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m038017
c01705
fp03909
kd02607
v23006
mp14003
-0000
Totalt151120078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Ombildning till bostadsrätt - förbudet mot dubbelupplåtelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo301 yrkande 13.

Reservation 14 (m, c, kd)

12. Bostadsrätt - underrättelse till socialnämnd vid förverkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo302 yrkande 10.

Reservation 15 (m, fp, kd)

13. Hyran vid andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo238 och 2004/05:Bo309 yrkande 5.

Reservation 16 (m, fp)

14. Obligatorisk hemförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo217.