Idrott

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Idrott (KrU6)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om bl.a. idrottsrörelsens oberoende ställning, idrottens etik, granskning av Riksidrottsförbundets interna material, breddidrott och elitidrott, ledarutbildning, bolagisering, granskning av elitklubbarnas årsredovisningar, jämställdhetsarbetet på idrottsområdet samt handikappidrott. Riksdagen avslog även en motion om professionell boxning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-27
Justering: 1998-02-19
Betänkande 1997/98:KrU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-11
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut