Idrottsfrågor - särskild ordning

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2006

Beslut

Motioner om idrottsfrågor (KrU15)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare under mandatperioden har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om idrottsfrågor (KrU15)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare under mandatperioden har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.