Idrottsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2001/02:KRU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2002

Beslut

Motioner om idrottsfrågor (KrU9)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om idrottsfrågor. Motionerna behandlar frågor om inriktning och fördelning av statens bidrag till idrotten, idrottens självständiga ställning, breddidrott, folkhälsa, jämställdhet, handikappidrott, integration, etik, sexuella trakasserier inom idrotten, forskning, dopning, stöd till idrottslokaler, OS, Paralympiska spel och Dövas världsspel, professionell boxning samt internationellt samarbete.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-17
Justering: 2002-02-05
Trycklov: 2002-02-12
Reservationer 13
Betänkande 2001/02:KRU9

Motioner om idrottsfrågor (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om idrottsfrågor. Motionerna behandlar frågor om inriktning och fördelning av statens bidrag till idrotten, idrottens självständiga ställning, breddidrott, folkhälsa, jämställdhet, handikappidrott, integration, etik, sexuella trakasserier inom idrotten, forskning, dopning, stöd till idrottslokaler, OS, Paralympiska spel och Dövas världsspel, professionell boxning samt internationellt samarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-02-20
4

Beslut

Beslut: 2002-02-20
21 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inriktningen på statens bidrag till idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr428 yrkande 8.

2. Idrottens självständiga ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr339 yrkande 1 och 2001/02: Kr427 yrkande 1.

Reservation 1 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m17307
c17001
fp01402
kd38103
v38005
mp14002
-0000
Totalt23289028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. De statliga medlen till Sveriges olympiska kommitté

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr427 yrkande 2.

4. Folkhälsofrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr428 yrkandena 3 och 9.

Reservation 2 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m73107
c01701
fp0000
kd03903
v38005
mp14002
-1001
Totalt25071028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Grönområden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr339 yrkande 7.

Reservation 3 (m, c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123008
m17307
c01701
fp12202
kd36303
v38005
mp01402
-0000
Totalt210110029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Åtgärdsprogram och goda exempel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub346 yrkandena 1 och 3.

Reservation 4 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m73107
c0000
fp14002
kd39003
v13705
mp14002
-1001
Totalt26655028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Jämställdhet m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr427 yrkande 5 och 2001/02: Kr428 yrkande 5.

Reservation 5 (c, fp, kd, mp)

8. Jämställd bidragsfördelning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A211 yrkande 4.

Reservation 6 (kd, mp)

9. Handikappidrottens del av medlen för spel och lotterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr339 yrkande 8.

10. Funktionshindrades tillgång till anläggningar och fördelning av tränings- och tävlingstider

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr427 yrkande 7 och 2001/02: Kr428 yrkande 4.

Reservation 7 (c, fp, kd)

11. Integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr409 och 2001/02:Kr427 yrkande 8.

12. Etik inom idrotten

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr428 yrkande 1.

Reservation 8 (c, kd)

13. Sexuella trakasserier inom idrotten

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr427 yrkande 6.

Reservation 9 (fp, mp)

14. Idrottsforskning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr339 yrkande 6.

Reservation 10 (m)

15. WADA och Dopningslaboratoriet i Huddinge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr339 yrkande 10 och 2001/02: Kr410.

16. Sanktioner på idrottsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr428 yrkande 2.

17. Stöd till föreningsägda idrottslokaler

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr279 yrkande 10 och 2001/02: Kr282.

Reservation 11 (c)

18. Ansökan om OS och en OS-kommitté för Östersund

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr339 yrkande 9 och 2001/02: Kr407.

Reservation 12 (m)

19. OS i Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr427 yrkande 10.

Reservation 13 (fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m72117
c16101
fp01312
kd39003
v38005
mp01402
-1001
Totalt29029228

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Professionell boxning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr242 och 2001/02:Kr312.

21. Internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr428 yrkande 10.