Idrottsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2004/05:KRU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Beslut

Motioner om idrottsfrågor (KrU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om idrottens självständiga ställning, rekreationsområden, breddidrott, folkhälsa, elitidrott, tolerans- och etikfrågor, handikappidrott, idrottsforskning, integration, jämställdhet, dopning, idrottsledare och funktionärer, föreningsägda idrottslokaler, föreningslivets ekonomiska förutsättningar, läktarvåld, resekostnader, ätstörningar, bolagisering inom idrotten, OS, Paralympics och Dövas världsspel, professionell boxning och andra kampsporter, Nationellt fotbollscentrum i Degerfors samt internationella frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-03
Justering: 2005-03-08
Betänkande publicerat: 2005-03-31
Trycklov: 2005-03-30
Reservationer 12
Betänkande 2004/05:KRU5

Motioner om idrottsfrågor (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om idrottens självständiga ställning, rekreationsområden, breddidrott, folkhälsa, elitidrott, tolerans- och etikfrågor, handikappidrott, idrottsforskning, integration, jämställdhet, dopning, idrottsledare och funktionärer, föreningsägda idrottslokaler, föreningslivets ekonomiska förutsättningar, läktarvåld, resekostnader, ätstörningar, bolagisering inom idrotten, OS, Paralympics och Dövas världsspel, professionell boxning och andra kampsporter, Nationellt fotbollscentrum i Degerfors samt internationella frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-07
4

Beslut

Beslut: 2005-04-07
23 förslagspunkter, 19 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Idrottens självständiga ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr282 yrkande 1, 2004/05:Kr269 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Kr365 yrkande 1.

Reservation 1 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090035
m038017
c15007
fp037011
kd210012
v24005
mp10007
-1000
Totalt18075094

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. De statliga medlen till Sveriges Olympiska Kommitté

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr365 yrkande 2.

Reservation 2 (fp)

3. Gemensamma rekreationsområden, breddidrott och folkhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So406 yrkande 5, 2003/04:Kr282 yrkande 7, 2003/04:Kr385 yrkande 3, 2003/04:Bo295 yrkande 1, 2004/05:Kr269 yrkande 10, 2004/05:Kr355 yrkandena 3 och 9 samt 2004/05:Kr365 yrkande 5.

4. Elitidrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr282 yrkande 9 i denna del och 2004/05:Kr269 yrkande 11 i denna del.

Reservation 3 (m)

5. Tolerans- och etikfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr285 yrkande 3, 2003/04:Kr286 yrkande 3, 2003/04:Kr353 yrkande 3, 2003/04:Kr385 yrkande 7, 2004/05:Kr355 yrkande 1 och 2004/05:Kr365 yrkandena 7, 8 och 12.

6. Handikappidrottens villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So642 yrkande 8, 2003/04:Kr327 yrkande 24, 2003/04:Kr385 yrkande 4, 2004/05:Kr355 yrkande 6 och 2004/05:Kr365 yrkande 9.

7. Handikappidrottens del av medlen från spel och lotterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr269 yrkande 7.

Reservation 4 (m)

8. Idrottsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr282 yrkande 6, 2003/04:Kr385 yrkande 16 och 2004/05:Kr355 yrkande 17.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)

9. Integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr285 yrkande 1, 2004/05:Kr355 yrkandena 4 och 5 samt 2004/05:Kr365 yrkande 11.

10. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr285 yrkande 2, 2003/04:Kr385 yrkandena 5 och 6, 2003/04:MJ475 yrkande 2, 2003/04:A371 yrkande 18, 2004/05:Kr355 yrkandena 7 och 8, 2004/05:Kr365 yrkande 6, 2004/05:MJ505 yrkande 4 och 2004/05:A352 yrkande 16.

11. Dopning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr282 yrkande 10, 2003/04:Kr285 yrkande 4, 2003/04:Kr385 yrkande 8, 2004/05:Kr269 yrkande 12 och 2004/05:Kr355 yrkande 10.

12. Idrottsledare och funktionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr385 yrkande 2 och 2004/05:Kr355 yrkande 11.

Reservation 7 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m038017
c16006
fp351012
kd022011
v24005
mp11006
-1000
Totalt19761091

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Tillgång till ridinstruktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ505 yrkande 3.

Reservation 8 (kd)

14. Bidrag till föreningsägda idrottslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr285 yrkande 14.

15. Föreningslivets ekonomiska förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr255 och 2004/05:Kr282.

16. Läktarvåld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr285 yrkande 10.

17. Resekostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr322.

18. Ätstörningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr269 yrkande 6.

19. Bolagisering inom idrottsrörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr365 yrkande 13.

Reservation 9 (m, fp)

20. OS, Paralympics och Dövas världsspel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr229, 2003/04:Kr282 yrkande 9 i denna del, 2003/04:Kr285 yrkande 15, 2003/04:Kr317, 2004/05:Kr269 yrkande 11 i denna del och 2004/05:Kr301.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m038017
c01606
fp037011
kd022011
v23006
mp10106
-1000
Totalt144114091

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Professionell boxning och andra kampsporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr226, 2003/04:Kr227, 2003/04:Kr228, 2003/04:Kr237, 2003/04:Kr277, 2003/04:Kr285 yrkande 12, 2003/04:Kr315 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Kr316, 2003/04:Kr379, 2004/05:Kr207, 2004/05:Kr212, 2004/05:Kr264, 2004/05:Kr272, 2004/05:Kr295, 2004/05:Kr310 yrkandena 1-3, 2004/05:Kr317 och 2004/05:Kr365 yrkande 15.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090035
m023617
c01246
fp034311
kd210012
v23015
mp1916
-1000
Totalt155574592

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Nationellt fotbollscentrum i Degerfors

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr331 yrkande 4.

23. Internationella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr385 yrkande 14, 2004/05:Kr293 och 2004/05:Kr355 yrkande 16.