Immaterialrättsliga frågor

LUs betänkande 1997/98:LU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 1998

Beslut

Immaterialrättsliga frågor (LU16)

Riksdagen gav¸ med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utreda behovet av upphovsrättsligt skydd för det översättningsarbete som bedrivs av Bibelkommissionen. Kommissionens översättningar har publicerats i serien Statens offentliga utredningar (SOU) och saknar därför enligt gällande regler upphovsrättsligt skydd.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-02-03
Justering: 1998-03-10
Betänkande 1997/98:LU16

Alla beredningar i utskottet

1998-02-03

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-25
4

Beslut

Beslut: 1998-03-26

Protokoll med beslut