Immaterialrättsliga frågor

LUs betänkande 2000/01:LU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 januari 2001

Beslut

Motioner om immaterialrättsliga frågor (LU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om immaterialrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. patent, biotekniska uppfinningar, skydd för datorprogram, upphovsrätt i anställningsförhållanden, inskränkningar i upphovsrätten, följerätt (droit de suite) och s.k. arenarätt (droit de stade).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-11-28
Justering: 2001-01-16
Trycklov: 2001-01-22
Betänkande 2000/01:LU8

Motioner om immaterialrättsliga frågor (LU8)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000 om immaterialrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. patent, biotekniska uppfinningar, skydd för datorprogram, upphovsrätt i anställningsförhållanden, inskränkningar i upphovsrätten, följerätt (droit de suite) och s.k. arenarätt (droit de stade).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-01-31
4

Beslut

Beslut: 2001-01-31

Protokoll med beslut