Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden (KU22)

Riksdagen har sagt ja, med en ändring, till regeringens förslag om ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden. Ändringarna innebär att anslag flyttas från ett utgiftsområde till ett annat. Riksdagen sade nej till förslaget om att flytta investeringsstödet till äldrebostäder från utgiftsområde 9 till utgiftsområde 18.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-29
Justering: 2007-06-07
Betänkande publicerat: 2007-06-12
Trycklov: 2007-06-12
Reservationer 5
Betänkande 2006/07:KU22

Alla beredningar i utskottet

2007-05-29, 2007-05-24, 2007-04-24

Ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden (KU22)

Regeringen har föreslagit ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden. Ändringarna innebär att anslag flyttas från ett utgiftsområde till ett annat. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till alla ändringsförslag utom förslaget att flytta investeringsstödet till äldrebostäder från utgiftsområde 9 till utgiftsområde 18.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-20
4

Beslut

Beslut: 2007-06-20
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillsyn av offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 6.6.1 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 4.

2. Bistånd till Ryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 6.6.4 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 7 och avslår motion 2006/07:Fi7 yrkande 6.

Reservation 1 (v, mp)

3. Investeringsstöd till äldrebostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår proposition 2006/07:100 punkt 9.

4. Integrationsverkets verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 8 Migration samt 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 6.6.7 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 10 och avslår motion 2006/07:Fi7 yrkande 8.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m790018
c23006
fp24004
kd17007
v01705
mp14005
Totalt26317069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Jämställdhetsombudsmannen m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv respektive utgiftsområdena 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 12 och avslår motionerna 2006/07:Fi7 yrkande 9 och 2006/07:Fi9 yrkandena 1-4.

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1041124
m780019
c23006
fp24004
kd18006
v00175
mp01405
Totalt247151869

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik respektive utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (avsnitt 6.6.10 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 13 och avslår motion 2006/07:Fi7 yrkande 10.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m790018
c23006
fp24004
kd18006
v01705
mp01405
Totalt144137068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Övriga utgiftsområdesändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
- dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet respektive utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (avsnitt 6.6.2 i propositionen),
- dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 6.6.3 i propositionen),
- dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 6.6.5 i propositionen),
- dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområde 14 Arbetsliv (se avsnitt 6.6.8 i propositionen),
- dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 21 Energi respektive utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 6.6.11 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkterna 5, 6, 8, 11 och 14.