Informationsutbytesavtal med Brunei

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2015

Beslut

Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Brunei (SkU3)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-09-29
Justering: 2015-09-29
Trycklov: 2015-10-01
Betänkande 2015/16:SkU3

Alla beredningar i utskottet

2015-09-29

Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Brunei (SkU3)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-10-20
Debatt i kammaren: 2015-10-21
4

Beslut

Beslut: 2015-10-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal med Brunei

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner avtalet mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
b) antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden.