Infrastrukturplanering

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Regeringen bör utreda östlig trafikförbindelse runt Stockholm (TU9)

Riksdagen uppmanade regeringen att undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse runt Stockholm. Den östliga förbindelsen runt Stockholm ska knyta samman trafikledsringen runt Stockholms innerstad utan att inkräkta på nationalstadsparken. Den är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen som är en pågående utredning om nya spår för höghastighetståg och åtgärder för fler bostäder och bättre transporter i storstäderna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör olika frågor om planering av transportinfrastruktur.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att förutsättningarna för olika finansieringslösningar för en östlig förbindelse som knyter samman trafiklederna runt Stockholm och som inte inkräktar på nationalstadsparken bör prövas. Bifall till motionsyrkande om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-02-17, 2015-03-19

Regeringen bör utreda östlig trafikförbindelse runt Stockholm (TU9)

Riksdagen bör uppmana regeringen att undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse runt Stockholm. Det förslår trafikutskottet. Den östliga förbindelsen runt Stockholm ska knyta samman trafikledsringen runt Stockholms innerstad utan att inkräkta på nationalstadsparken. Den är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen som är en pågående utredning om nya spår för höghastighetståg och åtgärder för fler bostäder och bättre transporter i storstäderna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör olika frågor om planering av transportinfrastruktur.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.