Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

Näringsutskottets bet 2012/13:NU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2013

Beslut

Ny lag om marknadsmissbruk vid handel med el och gas (NU18)

Det blir en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid viss handel med el och gas. Lagen kompletterar en EU-förordning och innebär bland annat att det blir straffbart att bryta mot de förbud mot insiderhandel som finns i förordningen. Lagförslaget innehåller även bestämmelser om vissa nya uppgifter för den nationella tillsynsmyndigheten, som i dagsläget är Energimarknadsinspektionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-23
Justering: 2013-05-14
Betänkande publicerat: 2013-05-21
Trycklov: 2013-05-21
bet 2012/13:NU18

Ny lag om marknadsmissbruk vid handel med el och gas (NU18)

Regeringen föreslår att det ska bli en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid viss handel med el och gas. Lagen ska komplettera en EU-förordning och innebär bland annat att det ska bli straffbart att bryta mot de förbud mot insiderhandel som finns i förordningen. Lagförslaget innehåller även bestämmelser om vissa nya uppgifter för den nationella tillsynsmyndigheten, som i dagsläget är Energimarknadsinspektionen.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-29
4

Beslut

Beslut: 2013-05-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, 
2. lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:122 punkterna 1 och 2.