Inkomstskatt

Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om inkomstbeskattning (SkU11)

Riksdagen har behandlat cirka 120 förslag om inkomstbeskattning, som har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om jobbskatteavdraget, rut- och rotavdrag, grön skatteväxling och omställningsavdrag.

Riksagen sa nej till samtliga förslag, bland annat med hänvisning till att man ställer sig bakom regeringens skattepolitik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-07, 2023-02-23

Nej till motioner om inkomstbeskattning (SkU11)

Skatteutskottet har behandlat cirka 120 förslag om inkomstbeskattning, som har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om jobbskatteavdraget, rut- och rotavdrag, grön skatteväxling och omställningsavdrag.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner. Bland annat hänvisar utskottet till att man ställer sig bakom regeringens skattepolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.