Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Inkomstskatter, fastighetsbeskattning, m.m.

Skatteutskottets betänkande 1998/99:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 1999

Beslut

Motioner om inkomstskatt (SkU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 som rör inkomstbeskattningen och beskattningen av fastigheter.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-04
Justering: 1999-02-16
Betänkande 1998/99:SkU10

Motioner om inkomstskatt (SkU10)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 som rör inkomstbeskattningen och beskattningen av fastigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-03
4

Beslut

Beslut: 1999-03-03

Protokoll med beslut