Inkomstskatter m.m.

Skatteutskottets betänkande 1996/97:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 1997

Beslut

Inkomstskatter (SkU15)

Riksdagen avslog ett stort antal motioner om bland annat inkomstbeskattningen av fysiska personer och skatteväxling.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-01-28
Justering: 1997-02-11
Betänkande 1996/97:SkU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-03-05
4

Beslut

Beslut: 1997-03-12

Protokoll med beslut