Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-24
Justering: 1994-03-29
Betänkande 1993/94:KU24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-14
4

Beslut

Beslut: 1994-04-14

Protokoll med beslut