Inlandsbanan

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.