Innovationsstöd

Näringsutskottets betänkande 1993/94:NU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-03
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:NU25

Alla beredningar i utskottet

1994-05-03

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-02
4

Beslut

Beslut: 1994-06-02

Protokoll med beslut