Insolvens- och utsökningsrätt

Civilutskottets bet 2013/14:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2014

Beslut

Nödvändigt med snabba lagändringar om skuldsanering (CU11)

Regeringen måste omgående lämna förslag till lagändringar som innebär att fler svårt skuldsatta låntagare ska kunna få hjälp med skuldsanering. Det anser riksdagen, som gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Beslutet innebär att utskottet säger ja till en motion från Socialdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande i denna del om ändringar i skuldsaneringslagen som rör kravet på kvalificerad insolvens och betalningsplanens längd. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-28
Justering: 2014-01-16
Betänkande publicerat: 2014-01-16
Trycklov: 2014-01-16
Reservationer 2
bet 2013/14:CU11

Alla beredningar i utskottet

2013-11-28, 2013-11-19

Nödvändigt med snabba lagändringar om skuldsanering (CU11)

Regeringen måste omgående lämna förslag till lagändringar som innebär att fler svårt skuldsatta låntagare ska kunna få hjälp med skuldsanering. Det anser civilutskottet, som föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslaget innebär att utskottet säger ja till en motion från Socialdemokraterna. Bakom förslaget till tillkännagivande står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-01-22
4

Beslut

Beslut: 2014-01-22
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 januari 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skuldsanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 10 i denna del och
avslår motion
2013/14:C382 av Annelie Enochson (KD) i denna del.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Överskuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C256 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S),
2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,
2013/14:C321 av Hannah Bergstedt (S),
2013/14:C382 av Annelie Enochson (KD) i denna del,
2013/14:C447 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 10 i denna del och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 59.

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M940013
MP21004
FP19005
C18005
SD17003
V01801
KD16003
Totalt185109055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Översyn av insolvensrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C209 av Anders Ahlgren och Staffan Danielsson (båda C) och
2013/14:C254 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M).

4. Konkurstillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C343 av Hans Backman (FP).

5. Fordran i konkurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C227 av Boriana Åberg (M).

6. Löneutmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C342 av Hans Backman (FP) och
2013/14:C406 av Anita Brodén och Gunnar Andrén (båda FP).

7. Försäljning av utmätt fast egendom och bostadsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C212 av Christer Winbäck (FP).