Insolvens- och utsökningsrätt

Civilutskottets bet 2012/13:CU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 januari 2013

Beslut

Nej till motioner om insolvens- och utsökningsrätt (CU4)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika insolvens- och utsökningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om auktorisation av konkursförvaltare, överskuldsättning, ändringar i skuldsaneringslagen, översyn av insolvensrätten och förbehållsbelopp vid löneutmätning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-27
Justering: 2012-12-13
Betänkande publicerat: 2013-01-08
Trycklov: 2012-12-17
Reservationer 1
bet 2012/13:CU4

Nej till motioner om insolvens- och utsökningsrätt (CU4)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika insolvens- och utsökningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om auktorisation av konkursförvaltare, överskuldsättning, ändringar i skuldsaneringslagen, översyn av insolvensrätten och förbehållsbelopp vid löneutmätning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-01-16
4

Beslut

Beslut: 2013-01-16
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 januari 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Auktorisation av konkursförvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:C270 av Tuve Skånberg och Andreas Norlén (KD, M).

2. Överskuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C206 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:C393 av Hannah Bergstedt (S) och
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 54.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M101006
MP02005
FP18006
C20003
SD17003
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt174140035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Övriga motionsförslag - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C326 av Anita Brodén och Gunnar Andrén (båda FP),
2012/13:C374 av Shadiye Heydari (S),
2012/13:C390 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 9,
2012/13:C442 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och
2012/13:Sf267 av Anders Andersson (KD) yrkande 5.