Insolvens- och utsökningsrättsliga frågor

LUs betänkande 1997/98:LU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Abandonering (LU14)

Riksdagen gav, med anledning av en motion från allmänna motionstiden, regeringen i uppdrag att utreda behovet av lagstiftning om s.k. abandonering. Abandonering innebär att en konkursförvaltare avstår från att omhänderta och realisera viss egendom för att undvika kostnader knutna till egendomen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-20
Justering: 1998-03-03
Betänkande 1997/98:LU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-18
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut