Insolvensrättsliga frågor

LUs betänkande 2004/05:LU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Motioner om insolvensrättsliga frågor (LU15)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om insolvensrättsliga frågor. Riksdagen sade också säga nej till en motion om 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen. Motionen hade lämnats in med anledning av den storm som passerade södra Sverige den 9 januari 2005. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-02-10
Justering: 2005-03-08
Betänkande publicerat: 2005-03-15
Trycklov: 2005-03-15
Reservationer 3
Betänkande 2004/05:LU15

Alla beredningar i utskottet

2005-02-10, 2005-02-08

Motioner om insolvensrättsliga frågor (LU15)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om insolvensrättsliga frågor. Riksdagen föreslås också säga nej till en motion om 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen. Motionen har lämnats in med anledning av den storm som passerade södra Sverige den 9 januari 2005. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-23
4

Beslut

Beslut: 2005-03-23
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konkurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L244, 2004/05:L335 och 2004/05:L371 yrkande 1.

Reservation 1 (c)

2. Skuldsanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L267, 2004/05:L355 och 2004/05:L384.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m381016
c16006
fp360012
kd25008
v02207
mp13004
-0100
Totalt24024085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Förmånsrättslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L337 yrkande 5, 2004/05:L339 och 2004/05:MJ5 yrkande 29.

Reservation 3 (fp)

4. Återtagandeförbehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L330.

5. Skydd av skeppsvrak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr217 yrkandena 2 och 3.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m390016
c16006
fp360012
kd25008
v22007
mp01304
-1000
Totalt25113085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag