Integration

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2016

Beslut

Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända (AU6)

Riksrevisionen har granskat om statens insatser är tillräckligt effektiva för att nyanlända snabbt ska kunna etablera sig i samhället. Myndigheten konstaterar i rapporten att nyanlända kan bli ett viktigt tillskott till arbetskraften, under förutsättning att de snabbt kommer in på arbetsmarknaden.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att statens insatser inte är tillräckligt effektiva och att det krävs förändringar inom såväl integrationsområdet som angränsande politikområden för att fler nyanlända snabbt ska komma i arbete. Bland annat är bostadsbristen en starkt begränsande faktor för en bra integration. Ett annat viktigt område är utbildning.

Riksdagen instämmer i Riksrevisionens slutsatser, men menar att regeringen redogör för både planerade och redan vidtagna åtgärder i skrivelsen och lade den därför till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-02
Justering: 2016-03-10
Trycklov: 2016-03-10
Reservationer 6
Betänkande 2015/16:AU6

Alla beredningar i utskottet

2016-02-02, 2016-01-28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-15
Debatt i kammaren: 2016-03-16
4

Beslut

Beslut: 2016-03-16
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:147 av Arhe Hamednaca (S),

2015/16:244 av Jan Ericson (M),

2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 3,

2015/16:361 av Hanna Westerén (S),

2015/16:506 av Isak From m.fl. (S),

2015/16:573 av Åsa Westlund (S),

2015/16:601 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkande 1,

2015/16:639 av Olle Thorell m.fl. (S),

2015/16:659 av Roger Haddad (FP) yrkande 1,

2015/16:667 av Roger Haddad (FP) yrkande 2,

2015/16:739 av Staffan Danielsson (C),

2015/16:797 av Erik Ottoson (M),

2015/16:814 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda S),

2015/16:873 av Lars Eriksson och Sara Karlsson (båda S),

2015/16:979 av Amir Adan (M),

2015/16:988 av Amineh Kakabaveh och Stig Henriksson (båda V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:991 av Johan Andersson m.fl. (S),

2015/16:1433 av Monica Green m.fl. (S),

2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) yrkande 4,

2015/16:1802 av Fredrik Eriksson (SD),

2015/16:1940 av Marco Venegas och Stefan Nilsson (båda MP),

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 23,

2015/16:2082 av Michael Svensson (M),

2015/16:2257 av Mikael Oscarsson (KD),

2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 6,

2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 7,

2015/16:2582 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M) yrkande 2,

2015/16:2760 av Hanna Wigh (SD) yrkande 3,

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 4,

2015/16:2914 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:3042 av Per Åsling (C),

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 18,

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 21, 23-26 och 28,

2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 1, 2, 6 och 11,

2015/16:3312 av Paula Bieler (SD) yrkandena 1-3 och

2015/16:3313 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1-14 och

lägger skrivelse 2015/16:58 till handlingarna.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 75 0 9
SD 0 0 44 4
MP 24 0 0 1
C 0 0 21 1
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 145 75 96 33


2. Särskilt om instegsjobb

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2508 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 75 0 9
SD 44 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 0 20 1 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 189 126 1 33