Integration

Arbetsmarknadsutskottets bet 2019/20:AU9

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 3 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-24
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-27
bet 2019/20:AU9

Alla beredningar i utskottet

2020-03-24, 2020-03-03
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer