Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets bet 2012/13:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2013

Beslut

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU6)

Regeringen har redovisat resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts under 2011. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun, är den myndighet som kontrollerar verksamhet som bedrivs enligt signalspaningslagen. Kontrollverksamheten har under 2011 ökat i omfång i förhållande till 2010. Resultaten av 2011 års kontrollverksamhet har inte lett till att Siun fört fram några synpunkter eller förslag till åtgärder till regeringen eller överlämnat några ärenden till någon annan myndighet.

Försvarsutskottet håller med regeringen om att den granskning som Siun ska utföra innebär ett starkt skydd för den personliga integriteten. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-05
Justering: 2013-03-12
Betänkande publicerat: 2013-03-20
Trycklov: 2013-03-20
Reservationer 1
bet 2012/13:FöU6

Alla beredningar i utskottet

2013-03-05, 2013-02-19

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU6)

Regeringen har redovisat resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts under 2011. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun, är den myndighet som kontrollerar verksamhet som bedrivs enligt signalspaningslagen. Kontrollverksamheten har under 2011 ökat i omfång i förhållande till 2010. Resultaten av 2011 års kontrollverksamhet har inte lett till att Siun fört fram några synpunkter eller förslag till åtgärder till regeringen eller överlämnat några ärenden till någon annan myndighet.

Försvarsutskottet håller med regeringen om att den granskning som Siun ska utföra innebär ett starkt skydd för den personliga integriteten. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-11
4

Beslut

Beslut: 2013-04-17
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö5 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:Fö210 av Mathias Sundin (FP) och
lägger skrivelse 2012/13:59 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP21004
FP22002
C20003
SD01901
V18001
KD17002
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag