Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö

Utrikesutskottets bet 2005/06:UU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2006

Beslut

Internationella miljöfrågor (UU17)

Utrikesutskottet har redovisat för riksdagen sin syn på motioner om hållbar utveckling och miljö i ett internationellt perspektiv. Utskottet vill understryka det starka samband som råder mellan ekonomisk och social utveckling och skyddet av miljön. Det är viktigt att Sverige bidrar till att ytterligare stärka EU:s samarbete på miljöområdet i syfte att hantera de stora miljöproblemen både inom EU och globalt, betonar utskottet. Sverige måste även verka för att förbättra tillståndet för den globala miljön. För att uppnå detta krävs ett omfattande internationellt och europeiskt miljöarbete. Motionerna tar upp frågor om mål och inriktning på politiken, säkerhetspolitiska aspekter, organ inom det internationella miljöarbetet, genomförande av miljökonventioner samt en rad globala miljöfrågor, till exempel om vatten, klimat och energi. Riksdagen sade nej till samtliga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-02
Justering: 2006-05-04
Betänkande publicerat: 2006-05-10
Trycklov: 2006-05-10
Reservationer 12
bet 2005/06:UU17

Alla beredningar i utskottet

2006-05-02, 2006-04-20, 2006-04-06

Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (UU17)

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin syn på motioner om hållbar utveckling och miljö i ett internationellt perspektiv. Utskottet vill understryka det starka samband som råder mellan ekonomisk och social utveckling och skyddet av miljön, och betonar att det är viktigt att Sverige bidrar till att ytterligare stärka EU:s samarbete på miljöområdet i syfte att hantera de stora miljöproblemen både inom EU och globalt. Sverige måste även verka för att förbättra tillståndet för den globala miljön. För att uppnå detta krävs ett omfattande internationellt och europeiskt miljöarbete. Motionerna tar upp frågor om mål och inriktning på politiken, säkerhetspolitiska aspekter, organ inom det internationella miljöarbetet, genomförande av miljökonventioner samt en rad globala miljöfrågor, till exempel om vatten, klimat och energi. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-17
4

Beslut

Beslut: 2006-05-17
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2006

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och inriktning m.m., allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U219 yrkande 12, 2004/05:U254 yrkande 16, 2005/06:U255 yrkandena 18, 25 och 27, 2005/06:U349 yrkande 6, 2005/06:U371 yrkande 19, 2005/06:U378 yrkandena 2, 4, 7 och 10 samt 2005/06:N385 yrkande 8.

Reservation 1 (m, c, fp)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04708
c01804
fp03909
kd24009
v20206
mp10142
-0011
Totalt1481043562

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Säkerhetspolitiska aspekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U219 yrkande 15, 2005/06:U267 yrkandena 2, 8 och 10, 2005/06:U276 yrkande 3 och 2005/06:U384 yrkandena 4 och 8.

Reservation 4 (m, c)

3. Internationell miljödomstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U311 yrkande 6, 2005/06:U4 yrkande 12, 2005/06:U371 yrkande 18, 2005/06:U378 yrkande 6 och 2005/06:MJ394 yrkande 5.

Reservation 5 (fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m46108
c18004
fp03909
kd02409
v22006
mp01502
-0101
Totalt20780062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Vissa frågor om internationella miljöorgan och genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U255 yrkande 24, 2005/06:U267 yrkande 11, 2005/06:U371 yrkande 17 och 2005/06:U378 yrkande 5.

Reservation 6 (m, c)
Reservation 7 (mp)

5. Globala miljöfrågor - vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U238 yrkandena 1-3 och 6-13, 2005/06:U5 yrkande 5, 2005/06:U249 yrkandena 18 och 19 samt 2005/06:U267 yrkandena 5 och 6.

Reservation 8 (m, c)
Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m00478
c00184
fp37029
kd24009
v00226
mp21302
-0101
Totalt184148962

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Globala miljöfrågor - klimat och energi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U260 yrkande 2, 2004/05:T395 yrkandena 2 och 3, 2005/06:U255 yrkandena 11 och 26, 2005/06:U267 yrkandena 3 och 9, 2005/06:U289 yrkande 32, 2005/06:U331 yrkandena 1-3, 2005/06:U378 yrkande 18 och 2005/06:U379 yrkande 5.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)
Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04708
c01804
fp03909
kd02409
v22006
mp00152
-0011
Totalt1431281662

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U22 yrkande 7, 2004/05:U215 yrkande 2, 2004/05:U219 yrkande 10, 2004/05:U238 yrkandena 4 och 5, 2004/05:U285, 2004/05:U311 yrkandena 19 och 23, 2005/06:U243 yrkande 2, 2005/06:U249 yrkandena 14-17, 2005/06:U323, 2005/06:U350 yrkande 6, 2005/06:U361 och 2005/06:U378 yrkandena 1, 3, 8, 9, 13, 17 och 19-21.