Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2009

Beslut

Nej till motioner om internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (UU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om internationella frågor om hållbar utveckling och miljö. Motionerna tar framför allt sikte på mål och inriktning av politiken samt vatten, energi och klimat. I beslutsunderlaget konstaterar utrikesutskottet att klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot och att ekonomisk utveckling generellt sett innebär möjligheter att reducera den sårbarhet som följer av klimatförändringarnas effekter och att motverka miljöförstöring. När det gäller klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 framhåller utskottet att en grundläggande förutsättning för att EU ska kunna spela en ledande roll för att få till stånd ett globalt klimatavtal är att EU har en gemensam hållning som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-04-16
Justering: 2009-04-23
Betänkande publicerat: 2009-05-04
Trycklov: 2009-05-04
Reservationer 4
bet 2008/09:UU16

Alla beredningar i utskottet

2009-04-16, 2009-04-14

Nej till motioner om internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (UU16)

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin syn på motioner från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 som rör internationella frågor om hållbar utveckling och miljö. Motionerna tar framför allt sikte på mål och inriktning av politiken samt vatten, energi och klimat. Utskottet konstaterar att klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot och att ekonomisk utveckling generellt sett innebär möjligheter att reducera den sårbarhet som följer av klimatförändringarnas effekter och att motverka miljöförstöring. När det gäller klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 framhåller utskottet att en grundläggande förutsättning för att EU ska kunna spela en ledande roll för att få till stånd ett globalt klimatavtal är att unionen har en gemensam hållning som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga rön. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-13
4

Beslut

Beslut: 2009-05-14
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 maj 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N201 yrkande 9, 2007/08:U358 yrkandena 4 i denna del och 12, 2007/08:U359 yrkandena 13, 14 och 16, 2008/09:U267, 2008/09:U296 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:U349 yrkandena 72 och 92.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m790018
c22007
fp24004
kd21003
v01804
mp01306
Totalt146136067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vissa klimatfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U253 yrkandena 10, 11, 13 och 14, 2007/08:U316 yrkandena 1-3 och 5, 2008/09:U315 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:U322 yrkandena 9, 17 och 28.

Reservation 2 (v, mp)

3. Vissa miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U336 yrkande 5 och 2008/09:U262.

4. Vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U253 yrkande 3, 2007/08:U226 yrkandena 12-14 och 16, 2007/08:U276 yrkande 3, 2007/08:U358 yrkande 4 i denna del och 2008/09:U208 yrkande 6.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m790018
c21008
fp24004
kd21003
v01804
mp01306
Totalt145136068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Myndighetsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U226 yrkande 15.

6. Energi och klimat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U249 yrkandena 1-3, 2007/08:U226 yrkande 11, 2007/08:U261 yrkande 1, 2007/08:U366 yrkandena 1, 2 och 4, 2008/09:U229 och 2008/09:U322 yrkande 11.

Reservation 4 (s, v, mp)

7. Kärnkraftsavveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U322 yrkande 33.