Internationella freds- och hjälpinsatser

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2003

Beslut

Internationella freds- och hjälpinsatser (UU5)

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om internationella freds- och hjälpinsatser. Revisorerna förslag behandlar beslutsprocesser, anslagsrelaterade frågor, redovisning av insatser, resultatanalys samt rekrytering och meritvärdering vid internationella freds- och hjälpinsatser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på revisorernas förslag. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-03-04
Justering: 2003-03-11
Betänkande publicerat: 2003-03-18
Trycklov: 2003-03-18
Reservationer 7
Betänkande 2002/03:UU5

Alla beredningar i utskottet

2003-03-04, 2003-01-21

Internationella freds- och hjälpinsatser (UU5)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag om internationella freds- och hjälpinsatser. Revisorerna förslag behandlar beslutsprocesser, anslagsrelaterade frågor, redovisning av insatser, resultatanalys samt rekrytering och meritvärdering vid internationella freds- och hjälpinsatser. Utskottet gör sitt ställningstagande med hänvisning till att initiativ för att uppnå förbättringar på de områden som revisorerna har undersökt redan har tagits och till att ett antal åtgärder som ligger i linje med revisorerna förslag är på väg att genomföras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-26
4

Beslut

Beslut: 2003-03-26
7 förslagspunkter, 1 acklamation, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ambitionsnivån på de internationella insatserna samt anslagsstruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2001/02:RR17 i denna del och motion 2001/02:U4 yrkandena 1 i denna del och 2.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m04708
c21001
fp40008
kd30003
v23007
mp15002
-0000
Totalt26247040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Fördelning av anslag mellan utgiftsområdena 6 och 7 samt effektiviteten i Förvarsmaktens internationella åtaganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U5 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m47008
c21001
fp40008
kd30003
v23007
mp01502
-0000
Totalt29415040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Redovisning av freds- och hjälpinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2001/02:RR17 i denna del och motion 2001/02:U5 yrkande 1.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m47008
c21001
fp40008
kd30003
v22008
mp01502
-0000
Totalt29315041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Proportionalitet i utvärderingarna samt svenska enskilda organisationers freds- och hjälparbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U5 yrkande 4 och 2001/02:U6 yrkandena 2 och 3.

Reservation 4 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m47008
c02101
fp40008
kd30003
v23007
mp01502
-0000
Totalt27336040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Mål och resurser för krishantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U4 yrkande 1 i denna del och 2001/02:U5 yrkandena 5-7.

Reservation 5 (m, fp, kd)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m04708
c21001
fp04008
kd12903
v23007
mp10142
-0000
Totalt1791161440

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Rekrytering avseeende freds- och hjälpinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2001/02:RR17 i denna del.

7. Kvinnors roll vid förebyggande av konflikter och i arbetet för fred

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U6 yrkande 1.

Reservation 7 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m47008
c02101
fp04008
kd21723
v02307
mp11402
-0000
Totalt202105240

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag