Internationella klimatfrågor och hållbar utveckling m.m.

Utrikesutskottets bet 2015/16:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2015

Beslut

Klimathotet är vår tids ödesfråga (UU8)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 som handlar om klimat, hållbarhet och bistånd.

I samband med behandlingen av motionerna betonar utrikesutskottet i sitt betänkande att klimathotet är vår tids ödesfråga. Utskottet välkomnar FN:s nya globala mål för hållbar utveckling och konstaterar att ett framgångsrikt klimatmöte i Paris, COP21, är en viktig byggsten för en hållbar utveckling. Utskottet är väl medvetet om att det finns en risk att klimatförändringar underblåser eller bidrar till att skapa nya konflikter. Det främsta medlet för att undvika en sådan utveckling är att verka för ett globalt klimatavtal som både begränsar utsläppen av växthusgaser och innehåller ett långsiktigt och kvalitativt mål om en anpassning till klimatförändringarnas effekter. Utskottet betonar vikten av att klimatmötet i Paris, den 30 november till 11 december 2015, resulterar i ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal som bidrar till att över tid hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. Utrikesutskottet utgår också ifrån att Sverige och EU även i fortsättningen är ledande i det internationella klimatarbetet.

Riksdagen sa nej till motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-03
Justering: 2015-11-12
Trycklov: 2015-11-13
Reservationer 1
bet 2015/16:UU8

Alla beredningar i utskottet

2015-11-03, 2015-10-20, 2015-10-20

Klimathotet är vår tids ödesfråga (UU8)

Utrikesutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 som handlar om klimat, hållbarhet och bistånd.

I samband med behandlingen av motionerna betonar utrikesutskottet i sitt betänkande att klimathotet är vår tids ödesfråga. Utskottet välkomnar FN:s nya globala mål för hållbar utveckling och konstaterar att ett framgångsrikt klimatmöte i Paris, COP21, är en viktig byggsten för en hållbar utveckling. Utskottet är väl medvetet om att det finns en risk att klimatförändringar underblåser eller bidrar till att skapa nya konflikter. Det främsta medlet för att undvika en sådan utveckling är att verka för ett globalt klimatavtal som både begränsar utsläppen av växthusgaser och innehåller ett långsiktigt och kvalitativt mål om en anpassning till klimatförändringarnas effekter. Utskottet betonar vikten av att klimatmötet i Paris, den 30 november till 11 december 2015, resulterar i ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal som bidrar till att över tid hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. Utrikesutskottet utgår också ifrån att Sverige och EU även i fortsättningen är ledande i det internationella klimatarbetet.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-24
Debatt i kammaren: 2015-11-25
4

Beslut

Beslut: 2015-11-25
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 november 2015

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Internationellt klimat- och hållbarhetsarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 5,

2015/16:2174 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5 och

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 76 0 0 8
SD 39 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 10 4 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 282 23 0 44


2. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: