Internationella miljöfrågor

Utrikesutskottets betänkande 1993/94:UU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-24
Justering: 1994-04-14
Betänkande 1993/94:UU22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-19
4

Beslut

Beslut: 1994-05-20

Protokoll med beslut