Internationella miljöfrågor

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2004

Beslut

Motioner om internationella miljöfrågor (UU12)

Riksdagen sade nej till motioner om internationella miljöfrågor. Motionerna handlar om bland annat mål och inriktning på den internationella miljöpolitiken, det globala miljöarbetets organisation, finansiella institutioner och finansieringsfrågor samt samband mellan miljö och handel respektive miljö och säkerhet. Andra motioner tar upp ett antal mer specifika globala miljöfrågor liksom vissa miljöfrågor i EU och övriga Europa. De globala miljöfrågorna handlar om bland annat vatten, klimat, energi, skog och katastrofer. Motsvarande frågor om vårt svenska närområde handlar exempelvis om forskningsprioriteringar i EU, kärnavfall på Kolahalvön, omställning av energisystem i Central- och Östeuropa samt reningsverk och övervakning av genteknik i Östersjöregionen. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-03-11
Justering: 2004-04-01
Betänkande publicerat: 2004-04-22
Trycklov: 2004-04-20
Reservationer 12
Betänkande 2003/04:UU12

Alla beredningar i utskottet

2004-03-11, 2004-03-02

Motioner om internationella miljöfrågor (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om internationella miljöfrågor. Motionerna handlar om bland annat mål och inriktning på den internationella miljöpolitiken, det globala miljöarbetets organisation, finansiella institutioner och finansieringsfrågor samt samband mellan miljö och handel respektive miljö och säkerhet. Andra motioner tar upp ett antal mer specifika globala miljöfrågor liksom vissa miljöfrågor i EU och övriga Europa. De globala miljöfrågorna handlar om bland annat vatten, klimat, energi, skog och katastrofer. Motsvarande frågor om vårt svenska närområde handlar exempelvis om forskningsprioriteringar i EU, kärnavfall på Kolahalvön, omställning av energisystem i Central- och Östeuropa samt reningsverk och övervakning av genteknik i Östersjöregionen. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-04-29
4

Beslut

Beslut: 2004-05-05
15 förslagspunkter, 8 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U201 yrkande 3, 2002/03:U284 yrkande 25, 2002/03:MJ428 yrkande 53 och 2003/04:U254 yrkandena 1, 5 och 13-17.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m48007
c02101
fp45003
kd27006
v25005
mp13004
-0000
Totalt29321035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. FN:s miljöprogram UNEP

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U335 yrkande 12.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m48007
c21001
fp45003
kd27006
v25005
mp01403
-0000
Totalt30114034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. En internationell miljödomstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U254 yrkande 6 och 2003/04:U335 yrkandena 14 och 15.

Reservation 3 (fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m48007
c20101
fp04503
kd02706
v25005
mp01403
-0000
Totalt22787035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Vissa frågor om finansiella institutioner och finansieringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U254 yrkande 19 och 2003/04:U308 yrkandena 6, 8, 9 och 16.

Reservation 4 (c)

5. Globala miljöfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U308 yrkandena 17 och 18.

6. Miljökonventioner och WTO-regler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N340 yrkande 12.

Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m48007
c21001
fp44004
kd27006
v25005
mp01403
-0000
Totalt30014035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Vissa frågor om handel och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N340 yrkandena 18 och 19.

Reservation 6 (mp)

8. Vissa frågor om handel med jordbruksprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N340 yrkandena 14, 15 och 17.

9. Privatisering av vatten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U326 och 2003/04:U336 yrkande 2.

Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m48007
c21001
fp45003
kd27006
v02505
mp00143
-0000
Totalt275251435

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Vissa vattenfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U261 yrkande 7 och 2003/04:U336 yrkandena 3 och 4.

11. Klimat och energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 1, 2003/04:U254 yrkande 12 och 2003/04:U266 yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m48007
c21001
fp45003
kd02706
v25005
mp14003
-0000
Totalt28827034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Skog och miljö, katastrofer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U201 yrkandena 4-6, 2002/03:U313 yrkande 18, 2003/04:U308 yrkande 15 och 2003/04:U345.

Reservation 10 (c)

13. Miljö och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U217 yrkande 2, 2002/03:U283 yrkande 4 och 2003/04:U242 yrkande 2.

14. Forskningsprioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 4 och 2003/04:U254 yrkandena 2 och 4.

15. Vissa miljöfrågor i Sveriges närområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U237 yrkande 12, 2002/03:U291, 2002/03:MJ428 yrkande 44 och 2003/04:MJ400 yrkande 2.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m04807
c10201
fp45003
kd27006
v25005
mp14003
-0000
Totalt247482034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag