Internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesutskottets betänkande 1994/95:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1995-03-09
Justering: 1995-03-16
Betänkande 1994/95:UU15

Alla beredningar i utskottet

1995-03-09, 1995-03-07, 1995-02-23, 1995-02-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-04-05
4

Beslut

Beslut: 1995-04-05

Protokoll med beslut