Interparlamentariska unionen (IPU)

Utrikesutskottets bet 2012/13:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 november 2012

Beslut

Verksamheten inom Interparlamentariska unionen (UU5)

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen, IPU, och den svenska IPU-delegationens arbete under 2011. Utrikesutskottet har behandlat redogörelsen. Riksdagen godkände det utskottet skriver i betänkandet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall initiativ
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-10-16
Justering: 2012-10-23
Betänkande publicerat: 2012-10-25
Trycklov: 2012-10-25
bet 2012/13:UU5

Alla beredningar i utskottet

2012-10-16, 2012-09-25

Verksamheten inom Interparlamentariska unionen (UU5)

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen, IPU, och den svenska IPU-delegationens arbete under 2011. Utrikesutskottet har behandlat redogörelsen och föreslår att riksdagen godkänner det utskottet skriver i betänkandet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-07
4

Beslut

Beslut: 2012-11-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anför om verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU).