Invandrar- och flyktingpolitiken

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-15
Justering: 1994-04-14
Betänkande 1993/94:SfU14

Alla beredningar i utskottet

1994-03-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-27
4

Beslut

Beslut: 1994-04-27

Protokoll med beslut