Investeraravdrag

Skatteutskottets bet 2013/14:SkU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 oktober 2013

Beslut

Klart med investeraravdrag för mindre företag (SkU2)

Investeraravdrag för företag av mindre storlek börjar gälla den 1 december 2013. Avdraget ska gälla för fysiska personer som förvärvar andelar när företaget bildas eller vid en nyemission. Man ska då få göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Maxgränsen för avdrag är 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar andelar för 1,3 miljoner kronor. Alla investerares sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får vara högst 20 miljoner kronor per år.

Riksdagen beslutade om ett förtydligande av regeringens förslag. Detta efter ett påpekande av EU-kommissionen. Avdrag ska inte gälla om någon andel i företaget handlas på en reglerad marknad, det vill säga är börsnoterat. Andra villkor som ska vara uppfyllda för att få avdrag:

  • Medelantalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget ska vara färre än 50 personer.
  • Nettoomsättningen eller balansomslutningen ska vara högst 80 miljoner kronor.
  • Företaget ska ha ett löneunderlag på minst 300 000 kronor.

Lagen skulle enligt regeringens förslag ha börjat gälla den 1 september 2013. Riksdagen beslutade att lagen ska börja gälla den 1 december 2013 och ska tillämpas på investeringar efter den 30 november 2013.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-09-19
Justering: 2013-09-19
Betänkande publicerat: 2013-09-23
Trycklov: 2013-09-23
Reservationer 1
bet 2013/14:SkU2

Alla beredningar i utskottet

2013-09-19, 2013-05-16

Klart med investeraravdrag för mindre företag (SkU2)

Investeraravdrag för företag av mindre storlek börjar gälla den 1 december 2013. Avdraget ska gälla för fysiska personer som förvärvar andelar när företaget bildas eller vid en nyemission. Man ska då få göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Maxgränsen för avdrag är 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar andelar för 1,3 miljoner kronor. Alla investerares sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får vara högst 20 miljoner kronor per år.

Skatteutskottet föreslår att regeringens förslag förtydligas efter ett påpekande av EU-kommissionen. Avdrag ska inte gälla om någon andel i företaget handlas på en reglerad marknad, det vill säga är börsnoterat. Andra villkor som ska vara uppfyllda för att få avdrag:

  • Medelantalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget ska vara färre än 50 personer.
  • Nettoomsättningen eller balansomslutningen ska vara högst 80 miljoner kronor.
  • Företaget ska ha ett löneunderlag på minst 300 000 kronor.

Lagen skulle enligt regeringens förslag ha börjat gälla den 1 september 2013. Skatteutskottet föreslår nu att lagen börjar gälla den 1 december 2013 och ska tillämpas på investeringar efter den 30 november 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-10-02
4

Beslut

Beslut: 2013-10-02
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 oktober 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Investeraravdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 43 kap. 4 § och ikraftträdande och övergångsbestämmelserna får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) med den ändringen att lagen träder i kraft den 1 december 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:134 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2012/13:Sk14.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M940013
MP23002
FP19005
C19004
SD20000
V01702
KD17002
Totalt28417048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag