Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1993

Riksdagens beslut: Ny bordläggning

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.