Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2003

Beslut

Motion om Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud (UU16)

Riksdagen avslog en motion om Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud. I motionen föreslås att regeringen ska verka i FN för att ett militärt angrepp i Irak utan stöd av en ny resolution i säkerhetsrådet fördöms som ett brott mot FN-stadgan och folkrätten. Motionen avslås eftersom det som motionärerna begärt i betydande utsträckning redan genomförts. Riksdagen delar regeringens uppfattning att USA:s och dess allierades angrepp på Irak strider mot folkrätten eftersom det saknar FN-mandat. Massförstörelsevapen i händerna på den irakiska regimen är ett hot mot internationell fred och säkerhet. FN:s vapeninspektörer borde ha fått mer tid.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motion om Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud (UU16)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslår en motion om Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud. I motionen föreslås att regeringen ska verka i FN för att ett militärt angrepp i Irak utan stöd av en ny resolution i säkerhetsrådet fördöms som ett brott mot FN-stadgan och folkrätten. Motionen avslås eftersom det som motionärerna begärt i betydande utsträckning redan genomförts. Utskottet delar regeringens uppfattning att USA:s och dess allierades angrepp på Irak strider mot folkrätten eftersom det saknar FN-mandat. Massförstörelsevapen i händerna på den irakiska regimen är ett hot mot internationell fred och säkerhet. FN:s vapeninspektörer borde ha fått mer tid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.