It- och postfrågor

Trafikutskottets bet 2011/12:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om it- och postfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om it-politik, elektroniska kommunikationer, grundläggande betaltjänster och post. Riksdagen konstaterar att regeringen har tagit flera initiativ med anledning av den digitala agenda för Sverige som presenterades hösten 2011. Det pågår även omfattande arbete för att förbättra tillgången till elektroniska kommunikationer och för att Sverige ska bli ett informationssamhälle för alla. Riksdagen bedömer också att lämpliga åtgärder har vidtagits för att lösa de problem som uppstått i samband med övergången från fast telefoni via kopparnätet till trådlös teknik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-22
Justering: 2012-05-29
Betänkande publicerat: 2012-05-30
Trycklov: 2012-05-30
Reservationer 10
bet 2011/12:TU16

Alla beredningar i utskottet

2012-05-22, 2012-05-08

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU16)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om it- och postfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om it-politik, elektroniska kommunikationer, grundläggande betaltjänster och post. Utskottet konstaterar att regeringen har tagit flera initiativ med anledning av den digitala agenda för Sverige som presenterades hösten 2011. Det pågår även omfattande arbete för att förbättra tillgången till elektroniska kommunikationer och för att Sverige ska bli ett informationssamhälle för alla. Utskottet bedömer också att lämpliga åtgärder har vidtagits för att lösa de problem som uppstått i samband med övergången från fast telefoni via kopparnätet till trådlös teknik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-07
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Digitala agendan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T304 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (båda KD) yrkande 1.

2. Delaktighet i informationssamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02005
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Tillgång till elektroniska kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T217 av Maria Stenberg (S),
2011/12:T218 av Christer Engelhardt (S),
2011/12:T241 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (båda S),
2011/12:T249 av Marianne Åhman och Anita Brodén (båda FP) yrkande 1,
2011/12:T263 av Roger Tiefensee och Anders Flanking (båda C),
2011/12:T266 av Karin Enström (M),
2011/12:T305 av Andreas Carlson (KD),
2011/12:T354 av Betty Malmberg m.fl. (M),
2011/12:T362 av Désirée Liljevall (S) yrkande 2,
2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 8,
2011/12:T422 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (båda S),
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 32-35, 37 och 38,
2011/12:T432 av Emil Källström och Helena Lindahl (båda C),
2011/12:T445 av Jörgen Hellman m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:T447 av Gunnar Sandberg m.fl. (S) och
2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5.

Reservation 2 (S, V)
Reservation 3 (MP)

4. Teknikskifte i delar av det fasta telefonnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T251 av Isak From m.fl. (S),
2011/12:T294 av Krister Örnfjäder (S) och
2011/12:T413 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S).

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M950012
MP02005
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Regleringen av elektroniska kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T304 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (båda KD) yrkandena 2 och 3.

6. Ägande av it-infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 9 och 10 samt
2011/12:T468 av Erik Almqvist (SD).

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C20003
SD01900
V00181
KD16003
-0001
Totalt270191842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Fri programvara och öppna standarder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 11-13.

Reservation 7 (MP, V)

8. It och miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T355 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S) och
2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 6 och 7.

Reservation 8 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M950012
MP02005
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt26838043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Positionering vid nödsamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T239 av Ingemar Nilsson (S).

10. Grundläggande betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T394 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (båda S) i denna del och
2011/12:N249 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) yrkande 4.

Reservation 9 (S, MP, V)

11. Postservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T290 av Irene Oskarsson (KD) och
2011/12:T394 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (båda S) i denna del.

Reservation 10 (S, MP, V)

12. Arbetsmiljön för brevbärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T417 av Agneta Gille m.fl. (S) och
2011/12:T448 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S).