It- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU6)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om it- och postfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om delaktighet i informationssamhället, tillgång till elektroniska kommunikationer, regleringsfrågor på bredbandsmarknaden, robusta och tillförlitliga kommunikationer, statens innehav av digital infrastruktur och postservice.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2015-02-10
Trycklov: 2015-02-19
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:TU6

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om it- och postfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om delaktighet i informationssamhället, tillgång till elektroniska kommunikationer, regleringsfrågor på bredbandsmarknaden, robusta och tillförlitliga kommunikationer, statens innehav av digital infrastruktur och postservice.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-03
Debatt i kammaren: 2015-03-04
4

Beslut

Beslut: 2015-03-05
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Delaktighet i informationssamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Tillgång till telefoni och bredband

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1094 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 4,

2014/15:1326 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:31 av Nina Lundström (FP) yrkande 4,

2014/15:392 av Anette Åkesson (M) yrkande 1,

2014/15:431 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (S),

2014/15:467 av Monica Green (S),

2014/15:504 av Isak From m.fl. (S) yrkande 3,

2014/15:732 av Ingemar Nilsson och Eva Sonidsson (S),

2014/15:864 av Lars-Axel Nordell (KD),

2014/15:966 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 6 och 7,

2014/15:1144 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S),

2014/15:1199 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

2014/15:1344 av Solveig Zander (C),

2014/15:1414 av Anna Wallén m.fl. (S),

2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 2,

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 24 och 25,

2014/15:2143 av Monica Green (S),

2014/15:2257 av Anna Wallén m.fl. (S),

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 19,

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 19 i denna del och 20 samt

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 96 0 0 17
M 0 68 0 16
SD 0 0 40 9
MP 19 0 0 6
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
KD 0 13 0 3
Totalt 133 114 40 62


3. Bredbandskoordinatorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 28,

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 17 och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 19 i denna del.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 96 0 0 17
M 0 68 0 16
SD 40 0 0 9
MP 19 0 0 6
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
KD 0 13 0 3
Totalt 173 114 0 62


4. Regleringsfrågor på bredbandsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Robusta och tillförlitliga kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Statens innehav av digital infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Postservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 5,

2014/15:2327 av Saila Quicklund (M) och

2014/15:2100 av Pavel Gamov (SD).

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 96 0 0 17
M 68 0 0 16
SD 0 40 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 0 0 18 3
KD 13 0 0 3
Totalt 229 40 18 62


8. Operatörsmärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Vissa postala konkurrensfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument