It- och postfrågor

Trafikutskottets bet 2019/20:TU5

Planerat beslutsdatum: 29 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 26 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-17
Justering: 2020-01-21
bet 2019/20:TU5

Alla beredningar i utskottet

2019-12-17, 2019-11-26
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29