IT och telekommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2002

Beslut

Motioner om IT och telekommunikationer (TU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om informationsteknik (IT) och telekommunikationer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om IT och telekommunikationer (TU8)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om informationsteknik (IT) och telekommunikationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.