IT och telekommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2002

Beslut

Motioner om IT och telekommunikationer (TU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om informationsteknik (IT) och telekommunikationer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-19
Justering: 2002-03-19
Trycklov: 2002-03-25
Reservationer 5
Betänkande 2001/02:TU8

Motioner om IT och telekommunikationer (TU8)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om informationsteknik (IT) och telekommunikationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-04
4

Beslut

Beslut: 2002-04-05
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. IT-infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T201 yrkande 6, 2000/01:T202 yrkande 4, 2000/01:T211 yrkande 27 i denna del, 2000/01:T232 yrkande 9, 2000/01:T707 yrkande 1, 2000/01:T708, 2000/01:T709, 2000/01: T710, 2000/01:T711, 2000/01:T713 yrkandena 1 och 3, 2000/01:T715, 2000/01:N263 yrkande 1, 2000/01:N267 yrkande 17, 2000/01:N268 yrkande 10 i denna del, 2000/01:N325 yrkande 8, 2000/01:N385 yrkande 19, 2000/01:Ub479 yrkande 8, 2001/02:T289 yrkande 3, 2001/02:T328, 2001/02:T340, 2001/02:T362, 2001/02:T391, 2001/02:T409 yrkande 7, 2001/02:T439, 2001/02:T462, 2001/02:T463 yrkande 21 i denna del, 2001/02:T465 yrkandena 1 och 2, 2001/02:MJ220 yrkande 10, 2001/02:N262 yrkande 7 och 2001/02:Sk288 yrkande 12.

Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080122
m066015
c00135
fp01105
kd40317
v320011
mp15001
-0200
Totalt159794566

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nationell IT-samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T466 yrkande 7.

3. Säkerhets- och sårbarhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T702, 2000/01:T713 yrkande 19, 2001/02:T242, 2001/02:T409 yrkande 3, 2001/02:T465 yrkande 12 och 2001/02:Ju388 yrkande 13.

4. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A808 yrkandena 19 och 20 samt 2001/02:T465 yrkande 8.

5. Sociala konsekvenser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T704 och 2001/02:T395.

6. Lagstiftningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T707 yrkande 2, 2000/01:T717 yrkande 6 och 2001/02:T465 yrkande 11.

7. Utbildningsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T707 yrkande 3 och 2000/01:T713 yrkande 4.

8. IT-användning och en ekologiskt hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ711 yrkande 38.

9. Fri programvara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:T713 yrkandena 6 och 8.

Reservation 3 (kd)

10. Programvarulicenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T466 yrkande 8.

11. Frekvensutrymme

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T712 och 2001/02:T240.

Reservation 4 (m)

12. Internetspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:T701.

13. Konkurrensen på telemarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T212 yrkande 38, 2000/01:T717 yrkande 5, 2001/02:T463 yrkande 21 i denna del och 2001/02:T466 yrkande 3.

Reservation 5 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m066015
c13005
fp01105
kd03408
v320011
mp15001
-0000
Totalt169113067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Konsumentinriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T410.

15. Mobiltelefontäckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T231 yrkande 28, 2000/01:T716, 2001/02:T442 och 2001/02:MJ339 yrkande 9.

16. Teletaxor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T211 yrkande 27 i denna del, 2000/01:T232 yrkande 10 och 2000/01:N268 yrkande 10 i denna del.

17. Kontantkortstelefoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:T714.