IT-politiska frågor

Trafikutskottets bet 2008/09:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om IT-politiska frågor (TU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om IT och elektroniska kommunikationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Utskottet konstaterar att tillgången till IT-infrastruktur utvecklats snabbt de senaste åren. Frågor om tillgången till olika former av elektroniska kommunikationer är väl uppmärksammade i det pågående arbetet både i regeringen och bland myndigheterna. Utskottet konstaterar vidare att det pågår ett fortlöpande robusthetshöjande arbete för att minska sårbarheten i näten för elektronisk kommunikation. Andra motioner handlar om konkurrens på bredbandsmarknaden, information om bredbandshastigheter, ofrivillig roaming, IT och miljön samt fri programvara.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på alla motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-19
Justering: 2009-03-10
Betänkande publicerat: 2009-03-11
Trycklov: 2009-03-11
Reservationer 3
bet 2008/09:TU11

Nej till motioner om IT-politiska frågor (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om IT och elektroniska kommunikationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Utskottet konstaterar att tillgången till IT-infrastruktur utvecklats snabbt de senaste åren. Frågor om tillgången till olika former av elektroniska kommunikationer är väl uppmärksammade i det pågående arbetet både i regeringen och bland myndigheterna. Utskottet konstaterar vidare att det pågår ett fortlöpande robusthetshöjande arbete för att minska sårbarheten i näten för elektronisk kommunikation. Andra motioner handlar om konkurrens på bredbandsmarknaden, information om bredbandshastigheter, ofrivillig roaming, IT och miljön samt fri programvara.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-26
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillgång till elektroniska kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T298 av Eva-Lena Jansson (s),
2008/09:T329 av Birgitta Sellén (c),
2008/09:T393 av Jan-Olof Larsson och Ann-Kristine Johansson (båda s),
2008/09:T411 av Tomas Tobé och Lars Hjälmered (båda m),
2008/09:T420 av Tommy Ternemar och Berit Högman (båda s),
2008/09:T423 av Peter Jonsson m.fl. (s),
2008/09:T431 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda m),
2008/09:T463 av Karin Nilsson och Stefan Tornberg (båda c),
2008/09:T476 av Lars-Arne Staxäng och Betty Malmberg (båda m),
2008/09:T514 av Berit Andnor m.fl. (s),
2008/09:T528 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 15,
2008/09:T535 av Margareta Persson m.fl. (s),
2008/09:N224 av Kent Persson m.fl. (v) yrkandena 5 och 6 samt
2008/09:N279 av Anita Brodén och Nina Larsson (båda fp) yrkande 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s096034
m790018
c190010
fp20008
kd17007
v01705
mp01702
Totalt135130084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Robusta kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 26-28 och
2008/09:T244 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s).

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s096034
m790018
c190010
fp20008
kd17007
v01705
mp01702
Totalt135130084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Konkurrensen på bredbandsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T410 av Tomas Tobé och Lars Hjälmered (båda m),
2008/09:T422 av Ann-Kristine Johansson och Marina Pettersson (båda s) och
2008/09:T435 av Ulf Berg och Finn Bengtsson (båda m).

4. Information om bredbandshastighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T413 av Staffan Appelros (m) och
2008/09:T454 av Karin Enström (m).

5. Ofrivillig roaming

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T221 av Christer Winbäck (fp) och
2008/09:T542 av Luciano Astudillo (s).

6. IT och miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T212 av Eliza Roszkowska Öberg (m).

7. Fri programvara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T457 av Lage Rahm m.fl. (mp).

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s932035
m790018
c190010
fp20008
kd17007
v01705
mp01702
Totalt22836085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag