Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2003

Beslut

Motioner om jakt och viltvård (MJU9)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om jakt och viltvård. Motionerna handlar bl.a. om skyddsjakt efter skarv och säl, småviltsjakt, ersättning för viltskador och vissa administrativa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om jakt och viltvård (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om jakt och viltvård. Motionerna handlar bl.a. om skyddsjakt efter skarv och säl, småviltsjakt, ersättning för viltskador och vissa administrativa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.